Vårt opplæringstilbud

Dagens opplæringstilbud består av ulike typer tiltak:

  • Grunnkurs som holdes i kommunene
  • Opplæringsserminar holdt som sentrale felleskurs
  • Videregående kurs om ett enkelt tema som holdes i kommunen
  • Videregående kurs om holdes regionalt som felleskurs
  • Kombinasjon av grunnkurs og emnekurs i kommunen eller hos IKAT
  • Årlig kontaktseminar for arkivleder/arkivansvarlig og andre interesserte
  • Kortere orienteringer og foredrag om ulike tema i kommunen
  • Hospitering under ordningsarbeidet hos IKAT
  • Veiledning på arbeidsplassen i kommunen