Våre tjenester/tilbud

IKAT yter tjenester på flere områder innen arkivforvaltning:

 • Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
 • Kurs og opplæring
 • Sikring av sensitive personregistre
 • Ordning og katalogisering av eldre og avsluttet arkiv
 • Arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv, både papirbasert og elektronisk materiale
 • Arkivplanlegging

Kommuner som er deltakere i virksomheten gis:

 • Tilgang til arkivfaglig kompetanse og miljø
 • Informasjon om gjeldende regelverk og beste praksis
 • Hjelp til å kvalitetssikre egen arkivforvaltning
 • Reduserte utgifter til kurs og opplæring i arkivarbeid
 • Tilgjelige eldre arkiver for publikum og for forvaltningen
 • Profesjonell bevaring og sikring av sentral kulturarv og rettighetsdokumentasjon