Troms fylkeskommune

Kommunevåpen Troms fylkeskommune

Eldre og avsluttet arkiv:
 • Tromsdalen vgs. 1976-1995
 • Tromsø maritime skole 1976-1989
 • Kongsbakken vgs. 1976-1989
 • Breivika vgs. 1976-1995
 • Senja vgs. 1976-1995
 • Utbyggingsdirektøren for MI 1976-1982
 • Utbyggingsdirektøren for RiTø 1980-1994
 • Rotsund gård psykiatrisk sykehjem 1970-1992
 • Fylkesteamet for HVPU 1978-1990
 • Revisjonsetaten 1976-1989
 • Fylkesbibilioteket 1976-1989
 • Kulturvernavdelingen 1976-1989
 • Spillemiddelarkivet -1999
 • Bygge- og eiendomsetaten 1976-1989
 • Ibestad vgs. 1976-2001
 • Rådmannsetaten 1976-1994
 • Utdanningsetaten 1976-1994
 • Harstadbotn vgs. 1976-2001
 • Plan- og utbyggingsavdelingen 1976-1999
 • Utbyggingsavdelingen/DU-arkiv 1950-1989
 • Samferdselsetaten 1990-1994
 • Tannhelsetjenesten 1984-1994
 • Allmennkultur - Kulturvern 1990-1994
 • Døvblindesenteret i Nord-Norge 1991-1999
 • Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Finnmark 1993-2006
 • Skjervøy vgs. 1975-1990
 • Fylkeskassereren i Troms 1976-1988
 • Videregående skoler - personale
 • Sentraladministrasjonen - personale 1976-1999
 • Fagopplæringskontorene - lærlinger, praksiskandidater, skoleelever 1973-1996
 • Tannhelsetjenesten - personale 1976-1999
 • Helseinstitusjoner - personale 1976-2000
 • Plan- og næringsetaten 1977-2003
 • Samferdselsutvalget 1979-2003
 • Fylkesvegstyret 1979-2000
 • Helse- og sosialutvalget 1990-2003
 • Byggeteknisk utvalg 1969-2002
 • Kulturutvalget 1990-2003
 • Fylkesutvalget 1965-2003
 • Administrasjonsutvalget 1976-2003
 • Fylkestinget 1877-2003
 • Sykehussjefen/fylkeshelsesjefen 1976-1985
 • Brinkveien barnehjem
 • Bjerkely skole- og behandlingshjem
 • Troms barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk
 • Fylkeshelsesjefen 1986-1994
 • Helse- og sosialetaten 1990-2003
 • Den sivile transportberedskapsorganisasjonen 1965-2004
 • Rådmannsetaten HMS-seksjon 1992-1999
 • Kvaløya vgs. 1985-2005
 • Troms kokk- og stuertskole1956-2001
 • Lønn- og regnskapsetaten 1989-1994

Personregistermateriale:

 • Nordheim vernehjem
 • SMI-skolen
 • Håkøya behandlingshjem
 • Berglund behandlingshjem
 • BUP Tromsø
 • Syns- og audiopedagogikk Finnmark
 • Silsand ungdomshjem
 • Berglund skole
 • Lamokollektivet
 • Fylkesbarnevernet
 • Fylkesbarnevernet i Sør-Troms
 • Brinkveien Barnehjem
 • Solborg familiesenter
 • Ungdomsbasen i Tromsø
 • Rå vgs.
 • Utanningsetaten særskilte inntak 1973-1989
 • Storford tannklinikk
 • Olderdalen tannklinikk
 • Sør-Tromsøya tannklinikk
 • Stongelandseidet tannklinikk
 • Nordøya tannklinikk
 • Hovedtanklinikken Tromsø og Sommerlyst tannklinikk
 • Hovedtannklinikken Finnsnes
 • Tromsdalen tannklinikk
 • Hovedtannklinikken Sonjatun
 • Hovedtannklinikken Finnsnes med biklinikker Husøy, Gibostad, Gryllefjord og Stongelandseidet
 • Midt-Troms tannhelsedistrikt
 • Skjervøy tannklinikk
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
 • Storsteinnes tannklinikk
 • Kanebogen tannklinikk