Månedens dokument

Barnas arkiv - formidling av arkiv til barn

Som en del av IKATs formidlingsstrategi ønsker vi å fokusere på formidling av historie og arkiv til barn og unge, en strategi vi har kalt for Barnas arkiv. Vi mener det er viktig å starte allerede i skolealder med å spre kunnskaper om lokal og regional historie, så vel som kunnskaper om arkiv.

Ved flere skolebesøk på huset har vi registrert at elevene er svært interesserte i fortiden, og synes det er spennende med arkiv. Dessverre finnes det ikke et tilbud på formidlingssiden, som står i forhold til barn og unges interesse – i hvert fall ikke regionalt sett. Arkivverket har et godt digitalt tilbud, men det er preget av et nasjonalt perspektiv, og er heller ikke spesifikt rettet mot barn og unge som publikum. I forhold til andre kulturinstanser det er naturlig å sammenligne seg med – som biblioteker og museer – er ikke arkiv like synlig i terrenget. Mange er nok usikre på hva arkiv innebærer.

SKOLEPROTOKOLLER FOR OMGANGSSKOLEN

Skoleprotokollene for omgangsskolene gir oss et innblikk i en særegen norsk form for skole, som ikke lenger finnes.

Et funn

Digitalt fortalt er et nettsted med personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner.

Månedens dokument IKAT

Velkommen til Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) sin nettside. Den er laget for å gi deltakerkommunene og publikum informasjon om IKATs organisasjon, tjenester og aktiviteter.