Årsmøte 2016

Årsmøtet i representantskapet vil i år bli arrangert onsdag 20. april, i Statsarkivet i Tromsø. Innkalling og saksdokumenter sendes ut 4 uker før møtet.