Reglement

Lesesalsreglement

Velkommen på vår lesesal som er åpen for alle som ønsker å bruke arkiv.

Ved første gangs besøk registrerer du deg, og får utstedt et adgangskort. Vi ber deg om å skrive deg inn i vår besøksprotokoll ved hvert besøk.

Yttertøy henges i garderoben, der er det kleshengere og låsbare skap. Bare skrivemateriell, pc og nødvendige papirer kan tas med inn på lesesalen. Lesesalen er en arbeidsplass for våre brukere og vi ber deg ta hensyn til det.

Lesesalsvakten vil være behjelpelig med veiledning i arkivmaterialet, hvordan du skal finne frem og hvordan du skal lese vanskelig skrift. Likevel må du gjøre det meste av arbeidet selv – det kan ta tid å finne det du er ute etter i arkivmaterialet.

For å få utlevert arkivmateriale må bestillingsseddel utfylles. Ved behov kan materiale reserveres etter avtale.

Enkelte kildeserier er erstattet av brukskopier, avskrifter og mikrofilm. Originalene kan du da som hovedregel ikke få bruke.

Det er ikke adgang til hjemlån av bøker, mikrofilm eller arkivsaker.

 Bøkene på lesesalen er til for deg, spør lesesalsvakten om du leter etter en bestemt bok.

 Arkivsakene er uerstattelige og må behandles med varsomhet. Derfor ber vi deg:

  • bare åpne en eske eller pakke av gangen
  • ikke forandre rekkefølgen dokumentene ligger i
  • aldri fjerne noe av innholdet, meld fra hvis du mener noe ligger feil eller manglerikke sette merke med penn eller blyant, eller lage bretter i arkivsakene
  • ikke bruke arkivsaker som skriveunderlag
  • ikke legger åpne protokoller oppå hverandre
  • bruke bokstøtte ved bruk av protokoller
  • ha rene og tørre hender, bruk gjerne hansker som du får ved å spørre lesesalsvakten

Av hensyn til personvernet må du ikke bringe videre opplysninger som kan skade, krenke eller såre andre. Lesesalsvakten vil være behjelpelig med informasjon dersom det må søkes om innsyn i arkivmaterialet som ønskes brukt (dvs. at det er unntatt offentlighet eller klausulert av andre årsaker).

Bruk av eget digitalt kamera er generelt ikke tillatt, men Statsarkivaren eller leder av Interkommunalt arkiv Troms kan gi tillatelse, og henvise til egnet sted.

Ved alvorlige overtredelser kan man bli nektet adgang til lesesalen. Tyveri og skadeverk vil bli anmeldt.

Kopieringstjenester

Kopiering av arkivmateriale kan gjøres i rimelig utstrekning. Bestillinger på kopier av klausulert materiale vurderes særskilt.

Kopieringen utføres av arkivets personale.

Kopipriser

Ordinær pris

kr. 4,- per kopi

Studenter (bachelor/master)

kr. 2,-  per kopi (attest fra veileder eller undervisningsinstitusjon må legges fram)

Bekreftede kopier og attester

kr. 10,- per side

Journalførte bestillinger:

kr. 25,- i ekspedisjonsgebyr

Det beregnes ikke ekspedisjonsgebyr på små bestillinger som kan utføres i arkivet mens publikum venter, såkalt snarkopiering. Kopier kan bekreftes dersom bestilleren ber om det.

Til velferdsformål kan vi levere attester.

Vi leverer ikke kopi direkte fra originalt materiale når det kan tas tilsvarende kopi på annen måte, f.eks. fra mikrofilm eller elektronisk medium.

Avskrifter

Det leveres avskrift av dokumenter med vanskelig håndskrift når det er nødvendig for å dokumentere rettigheter til eiendom, ved erstatningssøksmål o.l.

Avskrifter blir bekreftet.

Pris for avskrift er kr. 50,- pr. side. Ekspedisjonsgebyr på kr. 25,- kommer i tillegg.