Prosjekter

IKAT deltar i flere faglige samarbeidsprosjekter:

 

Arivplan.no  På nettsiden Arkivplan.no finner du arkivplaner utviklet og publisert av ulike kommunale arkivinstitusjoner rundt om i hele Norge.

 

 

arkivportalen lenke  Arkivportalen er nettsted som har som formål å samle alle utgitte arkivkataloger fra offentlige arkivinstitusjoner i Norge. Siden driftes av stiftelsen Asta, og er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Asta, Arkivverket, LLP og ABM-utvikling.

 

 

KDRS  Kommunearkivenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) er eid av medlemmene som er kommunearkivinstitusjoner fra hele landet. KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidslagring av digitale arkiv innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor.