Priser og bestilling

Kurs og orienteringer

Alle deltakerkommuner kan bestille kurs som allerede er utviklet. Dette er:

 • Grunnkurs i arkiv (2 dager)
 • Kortversjon grunnkurs (1 dag)
 • Sentrale arkivbestemmelser og – rutiner (3 timer)
 • Periodisering og bortsetting (1 dag)
 • Arkivloven med forskrifter (2 timer eller 1 dag)
 • Behandling av personalarkiv (1 dag)
 • Innsyn og tilgjengelighet - kommunale arkiv (1 dag)
 • Behandling av personregistre (1 dag)
 • Arkiv i grunnskolen (1 dag)
 • Arkiv i barnehager (1 dag)
 • Arkiv i helse- og sosialsektor (1 dag)
 • Arkiv i teknisk sektor (1 dag)
 • Bruk av K-koder (1 dag)
 • Innføring av elektronisk arkiv i kommunen (1 dag)
 • Elektronisk arkiv – sentrale standarder (1 dag)
 • Arkiv og saksbehandling (1 dag)
 • Arkiv i videregående skole (1 dag)
 • Avlevering av eldre og avsluttet arkiv og personregistre (1 dag)
 • Innføring i arkivplanlegging og bruk av Arkivplan.no (3 timer)
 • Hospitering under ordningsarbeid (1-3 dager), hos IKAT
 • Opplæringsseminar for nye ansatte (2 dager), hos IKAT

I tiden framover ønsker IKAT bl.a. å utvikle følgende felleskurs:

 • Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv
 • Gjennomføring av bevaring, arkivbegrensning og kassasjon
 • Praktisering av offentlighet og innsyn
 • Arkiv som del av kunnskapsløftet - om arkivproduksjon og historisk metode (for pedagogisk ansatte)

Priser og bestilling

Grunnkurs/grunnopplæring i kommunen

Gratis. Kommunene sørger for lokale og servering

Felleskurs/fellesseminar

Kurs-/seminaravgift avhengig av hotellpris

Sektorkurs/temakurs i kommunen

 

Kr. 5 000 per dag for inntil 15 deltakere. Kr. 7 500 for over 15 deltakere

Sektorkurs/temakurs hos IKAT

Kr. 500,- per deltaker

Opplæringsseminar for nye ansatte hos IKAT

Kr. 500,- per deltaker

Hospitering hos IKAT

Gratis. Kommunene dekker reise og opphold

Opplæring og veiledning på arbeidsplassen

Gratis

 

Kommuner som ikke deltar i samarbeidet må betale dobbel pris for å delta på felleskurs/fellesseminar, og dobbel pris per dag for kurs de ønsker å kjøpe hos IKAT. Deltakerkommunenes opplæringsbehov kommer alltid først og blir prioritert når det gjelder kursplasser.