Periodisering

En arkivperiode bør være på 4-5 år. I kommunal sektor følger perioden gjerne valgperiodene, men dette er ikke en regel. Ordningen med faste arkivperioder git et mer systematisk bortsettingsarkiv. Arkivet kan deles i ulike arkivdeler, slik at man kan ha et prinsipp for bortsetting av saksarkiv og et annet prinsipp for bortsetting av objektarkiv. Det kan gjøres et skarpt periodeskille, eller med en overlappingsperiode.

Riksarkivets nettsider inneholder regelverk og rettledninger som skal følges ved periodisering, bl. annet "Veiledning i periodisering av offentlige arkiver" se arkivverkets nettsider.