Periodisering

Periodisering - hva, hvorfor og hvordan?
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2007
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Periodisering av elektronisk journal og arkiv
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2007
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Gjennomgang og bortsetting av avsluttet materiale
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2007
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Periodisering - et historisk perspektiv
Publisert i Arkheion 2/2003
av Harald H. Lindbach

Periodisering og bortsetting av kommunale arkiv
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 24. - 25. april 2003
av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKA Troms

Gjennomgang av saksarkiv i forbindelse med periodisering og bortsetting
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 24. - 25. april 2003
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Periodisering av elektronisk arkiv og journal
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 24 - 25. april 2003
av arkivar Harald H. Lindbach, IKA Troms