Arkivmateriale

En av IKATs hovedoppgaver er å tilgjengeliggjøre eldre og avsluttet arkiv fra deltakerkommunene. Arkivmaterialet blir gjennomgått, analysert, ordnet og katalogisert.

Ta kontakt med oss og/eller den aktuelle kommune dersom du vil bruke kommunalt arkivmateriale. Du vil da få informasjon om hvor materialet er oppbevart, og hvordan du går fram for å få tilgang.

Du finner foreløpige kataloger både fra kommunal virksomhet og private arkiver.