Privatarkiv

 

Ta kontakt med oss og/eller den aktuelle kommune dersom du vil bruke kommunalt arkivmateriale. Du vil da få informasjon om hvor materialet er oppbevart, og hvordan du går fram for å få tilgang.

Det er utarbeidet foreløpige kataloger for følgende privatarkiv:

Arkivmaterialet befinner seg hos IKAT.

For øvrig har vi følgende privatarkiv avlevert med kommunale arkiv:
(hm = hyllemeter)

Balsfjord kommune:

Balsfjordseminaret 1983-1984, lydopptak,historieforelesninger og intervjuer, 0,10 hm           

Dyrøy kommune:

Langhamn husmorlag
Nordre Dyrøy Fiskarlag, 0,02 hm
Brøstadbotn saueavlslag
Kastnes smørforening
Ungdomslag (?) U.L ”Nordlys”, 0,01 hm
Ungdomslaget ”Heimhug”, 0,05 hm
Brøstadbotn samvirkelag, 0,4 hm
Båtassuranseforeningen ”Fremad”, 0,03 hm
Sørreisa historielag, lydkassetter, intervjuermed eldre fiskere om fiskerivirksomheten i Dyrøy ca. i perioden1920-1960, 0,06 hm         

Torsken kommune:

Gryllefjord Idrettslag 1948-1984, 0,15 hm
Gryllefjord Teaterlag 1952-1953, 0,02 hm
Torsken Sjømannsmisjonsforening 1961-1968, møtebøker og korrespondanse, 0,03 hm
Skogshamn Skytterlag 1910-1954, 0,1 hm

Lyngen kommune:

Lyngen Ornitologiske Forening 1999-2000, 0,05 hm

Målselv kommune:

Hans Mikkelsens legat 1954-1991, 0,7 hm
Skoginspektør Hagemann, 0,01 hm
Målselv pensjonistforening 1975-1991, 0,05 hm

Salangen kommune:

Salangen Meieri (andelslag), 0,5 hm

Sørreisa kommune:

Sørreisa historielag, lydkassetter, intervjuer med eldre fiskere om fiskerivirksomheten i Dyrøy ca. i perioden1920-1960. Se også Dyrøy, 0,06 hm