Arkivkataloger

IKAT ordner, systematiserer og katalogiserer eldre arkivmateriale fra 1837 til 1970 for våre deltakerkommuner i Troms.

En arkivkatalog er en oversikt over hva et arkiv inneholder, og er et hjelpemiddel for publikum til å finne fram til arkivmaterialet som finnes. Det er en katalog per kommune, både nåværende og tidligere kommuner. Her kan du se en historisk oversikt over kommuneinndelingen i Troms.

Katalogen er delt i kapitler som dekker de kommunale ansvarsområdene, både politisk, administrativt og faglig.

Send gjerne en e-post eller ta en telefon på forhånd slik at vi kan finne fram arkivmaterialet før et eventuelt besøk på vår lesesal.