For publikum

Alle er velkommen til å henvende seg til Interkommunalt arkiv Troms (IKAT), enten ved personlig frammøte eller per brev, telefon eller elektronisk post.

Publikumstjenestene består blant annet i å gi mulighet for bruk av arkivmateriale på lesesal, og mulighet for kopiering, avskrift og utskrifter.

I utgangpunktet er alt arkivmateriale IKAT tar vare på tilgjengelig for alle, men gjeldende regler om taushetsplikt og personvern kan i noen tilfeller legge begrensninger på bruken.