Lesesal og åpningstider

IKAT har felles lesesal sammen med Statsarkivet i Tromsø, som er åpen for enhver som ønsker å benytte arkivmateriale vi oppbevarer. Statsarkivbygningen ligger sentralt plassert på universitetsområdet i Breivika, i Huginbakken 18. Dette er mellom Universitetsbiblioteket og Teorifagbygget. Bygningen er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Buss 20 og 32 fra Tromsø sentrum har stopp på universitetsområdet like ved Statsarkivet. Brukes bil, er Stakkevollveien enklest å følge mot universitetsområdet. Det er gode parkeringsmuligheter på området.

På lesesalen er det god plass for dem som vil bruke arkivmateriale, mikrofilm, bøker og tidsskrifter. Mirofilmapparater og PC-er med tilknytning til Internett er tilgjengelig for publikum. Det er også muligheter for kopiering.

Lesesalen er betjent i hele åpningstiden, og den som har vakt vil kunne svare på spørsmål som gjelder arkiv og arkivbruk. IKATs personale står også til rådighet for besøkende hvis det er behov for veiledning og framfinning av kommunalt arkivmateriale.

Alle som besøker lesesalen må skrive seg inn i gjesteboken, og følge de regler som er fastsatt i lesesalsreglementet. Skal du bruke arkivmateriale må du registrere deg som bruker. Arkivmateriale bestilles på egen bestillingsseddel.

IKAT og Statsarkivet i Tromsø har felles lesesalsreglement og regler for kopiering.

Åpningstider for lesesalen er:

  • Mandag-torsdag 09.00 – 15.00
  • Tirsdag 09.00-18.00 (ut april 2017)

Fra 1. juli til 31. juli holder lesesalen åpent mandag-torsdag 09.00-14.00.

Det er redusert åpningstid i forbindelse med jul og påske.