Tjenestetilbud

IKATs hovedoppgave er å stå for bevaring og formidling av sentral samfunnsmessig dokumentasjon, og for minnebevaring.

IKAT yter tjenester på flere områder innen arkivforvalting:

 • Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
 • Ordning og katalogisering av eldre arkiv
 • Arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv
 • Sikring av personregistre
 • Opplæring og formidling
 • Arkivplanlegging
Deltakerkommunene gis:
 • Tilgang til arkivfaglig kompetanse og miljø
 • Informasjon om gjeldende regelverk og beste praksis
 • Hjelp til å kvalitetssikre egen arkivforvaltning
 • Reduserte utgifter til kurs og opplæring i arkivarbeid
 • Tilgjengelige eldre arkiver for publikum og for forvaltningen
 • Profesjonell bevaring og sikring av sentral kulturarv og rettighetsdokumentasjon
Aktuelle dokumenter:

Handlingsplan 2013-2016
Økonomiplan 2013-2016

Virksomheten har som mål å bygge opp arkivfaglig kompetanse og forskriftsmessig arkivvern på vegne av sine deltakerkommuner. Alle kommuner i Troms og Troms fylkeskommune har anledning til å delta i selskapet.