Organisasjon

Organisasjon

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 23 kommuner i Troms som deltakere.

IKAT ble opprinnelig stiftet som samarbeidsordning i april 1992 og kom i drift fra september samme år. IKAT holder til i lokalene til Statsarkivet i Tromsø, og har 5 ansatte i faste stillinger og en prosjektansatt.

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til driften basert på folketall.

Representantskapet er øverste organ i IKAT, og hver deltaker har en representant. Ved votering teller representantenes stemme ulikt i forhold til deltakernes eierandel.

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.

Styret består av:
Jan-Eirik Nordahl (leder), Sørreisa kommune, Ellinor Evensen (nestleder), Nordreisa kommune, Ann Tobiassen, Troms fylkeskommune og Terje Bertheussen, Salangen kommune.

Varamedlemmer til styret er:
Hilde Grønaas, Lyngen kommune, Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune, Gun-Britt Bjerkeli, Lavangen kommune og André Selnes, Gratangen kommune.

IKATs arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå fungerer som sekretær for styret, og har ansvar for å forberede styre- og årsmøtesaker. Ole-Bjørn Fossbakk er ansattes representant i styret.

Aktuelle dokumenter:

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014