Noark og andre standarder

Kommunene hadde tidligere egen arkivstandstandard gjennom KOARK. Fra 1999 videreførte den statlige NOARK gjennom sin versjon 4 spesifikasjonene fra KOARK, og ble dermed gjeldende arkivstandard for både kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. I dag er NOARK versjon 5 gjeldende arkivstandard i Norge.

For flere opplysninger om arkivstandard og dokumentasjon, se Noark - Norsk arkivstandard. Her finner du oversikt over Riksarkivarens godkjente systemer, internasjonale standarder og hele kravspesifikasjonene.