Nettutstillinger

Digitalt fortalt er et nettsted med personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv, med stor bredde i temaene og et mangfold av formidlere. IKAT ved Frøydis Antonsen har lagt ut historien "Et funn" som omhandler distriktarkitekt Kirsten Sand og hennes arbeid med typetegninger i forbindelse med gjenreisningen av Nord-Norge etter 2. verdenskrig.

typetegninger