Nettsider

Arkivverket

Informasjonsside om kommunereform, Arkivverket

Statsarkivet i Tromsø

Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere. - See more at: http://digitaltfortalt.no/info/about#sthash.mvyrPsYg.dpuf
Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere. - See more at: http://digitaltfortalt.no/info/about#sthash.mvyrPsYg.dpuf

Digitalarkivet presenterer arkivkilder i søkbar digital form, blant annet folketellinger, skrifteregistre og emigrantbaser. Siden inneholder også et stort antall skannede kirebøker, pantebøker, domsbøker etc. Siden egner seg godt til slektsgransking.

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Samdok - blogg om samfunnsdokumentasjon

Norsk arkivråd henvender seg til alle som arbeider med eller er interessert i arkiv. Dette er en interesserorgansisasjon som har medlemmer både fra privat og offentlig sektor, og arrangerer kurs og seminarer.

KS, Kommunesektorens organisasjon

Kulturrådet

Datatilsynet

Offentlighet.no

Arkivarer uten grenser, avd. Norge