Moskus i Kvænangen?

Nye idéer for bygdenorge

I 1960 årene ble det syslet mye med å finne nye bein å stå på i bygdenorge. Å innføre moskusdyr var en av idéene som fikk stor oppmerksomhet. I følge "Ut i naturen" på NRK (2005), engasjerte den etterhvert så folkekjære Erik Bye seg i saken. I hans programserie "Idébanken" ble det sett på muligheten for å drive moskusoppdrett på "nedlagte gårdsbruk i Nord-Norge" (NRK 2005).

Moskus i Troms

Det ble importert moksuskalver til Bardu kommune der det ble opprettet en moskusfarm. Dyrene ble syke og mange døde. Moskusfarmen måtte nedlegges. De dyrene som var igjen ble sendt til Årøya i Kvænangen. I 1980 ble dyrene flyttet til Ryøya like utenfor Tromsø. Der har de vært siden og tjenestegjort som forskningsdyr for Avdeling for Arktisk biologi ved Universitetet i Tromsø. I følge en artikkel i avisa Tromsø var det i 2013 kun 4 dyr igjen på Ryøya.

Moskusplaner i Kvænangen

De kommunale arkivene fra Kvænangen avslører at det ble syslet med slike planer lenge før det ble medieoppmerksomhet omkring saken.  I dette brevet adressert til ordføreren i Kvænangen fra 1967, kan vi se at idéen om moskusdyr hadde vært i omløp lenge. IKAT stilte publikum spørsmål om hvem som kunne skjule seg bak initialene I.K.

Fra Wiggo Pedersen får vi opplyst at initialene I.K tilhører Irgen Kristiansen fra Kjækan som drev moskusfarmen på Årøya, og også en periode på Løkvikbakken i Kjækan. Irgen var mangeårig styremedlem i Nord-Troms Historielag, og gikk bort tidligere i år.

 

 

PreviewAttachmentSize
moskusdyr_til_egnede_steder.pdf40.69 KB