Lydfiler

Vi arbeider for tiden med digitalisering av livsløpsintervjuer utført på 1980-tallet i Berg kommune. Katalog er under arbeid og vil legges ut så snart materialet er ferdig digitalisert.