Lokaler

Offentlige arkiver skal oppbevares slik at de er sikret som informasjons- og dokumentasjonskilder, både på kort og lang sikt (jf. § 6 i arkivlova).

Utfyllende informasjon om krav til arkivlokaler og Riksarkivets veileder for krav til arkivlokaler finnes på arkivverkets nettsider.