Lenvik kommune

Kommunevåpen LenvikEldre og avsluttet arkiv:

Personregistermateriale:

 • Pleie- og omsorgstjenesten Finnsnes
 • Pleie- og omsorgstjensten Silsand
 • Barneverntjenesten
 • Sosialtjenesten
 • Helsesøstertjenesten
 • Skolekontoret - elevmapper, logoped
 • Pleie- og omsorgstjensten Finnsnes
 • Barnehagene
 • Skolekontoret - voksenopplæring, spesialskoler
 • Fødestua i Middt-Troms
 • Områdegeriatrisk tjenste
 • Finnsnes legekontor
 • Distriktlegens pasientkort
 • Gibostad legekontor
 • Finnsnes ungdomsskole
 • Finnsnes barneskole
 • Fagernes skole
 • Pleie- og omsorgstjensten Rossfjord
 • Distriktslegen Husøy og Fjordgård
 • Distriktlegen Hillesøy og Botnhamn
 • Lenvik og Tranøy legevakt
 • Fysioterapitjensten