Lån og innsyn

Fjernlån:

I noen tilfeller kan kommuner låne tilbake deler av sitt arkivmateriale for å betjene publikum lokalt. Ta kontakt med den arkivansvarlige (arkivlederen) i den aktuelle kommunen, og du vil få hjelp til å skrive søknad med begrunnelse for tilbakelånet.

Fjernlån til eller fra andre arkivinstitusjoner kan også gjennomføres etter avtale.

IKATs regler for fjernlån skal følges i alle slike tilfeller.

Innsyn i taushetsbelagt arkivmateriale:

Den generelle sperregrensen for taushetsbelagte opplysninger etter Forvaltningsloven er 60 år fra opplysningen oppsto.

Søknad om innsyn i taushetsbelagt kommunalt arkivmateriale skal rettes til vedkommende departement.

Den som får innsyn skal alltid undertegne taushetserklæring.

IKAT har egne regler for bruk av avlevert personregistermateriale.