Krav og standarder

Helt sentralt i arkivforvaltningen står arkivlederne som skal sørge for at bestemmelsene i regelverkene blir omsatt i praktisk handling.

Arkivene skal:

  • dokumentere kommunenes vedtak og tiltak
  • sikre innbyggernes adgang til informasjon om kommunenes planer og virksomhet
  • dokumentere rettigheter, eiendom og trygge personlig rettssikerhet
  • trygge kulturell og historisk forankring