Konservering

Hvordan forebygge og redusere skader på arkivmateriale?
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2006
av konservator Anne M. Steen, IKA Rogaland

Frysetørring av vannskadet arkiv
Publisert i Arkheion 2/2001
av Camilla C. Nordby

2. juni 2001 brant kommunehuset i Lyngen i Troms. Store mengder arkiv ble vannskadet, og lagret på fryselager. Kulturhistorisk Lab ved Tromsø Museum har tatt på seg det krevende arbeidet med å frysetørre arkivmaterialet. Camilla C. Nordby, som har hatt det daglige ansvaret for konserveringen, gir i denne artikkelen en innføring i frysetørring, og hva som bør gjøres i forbindelse med vannskader på arkivmateriale.