Kommuneinndeling over tid

Kommunegrenser i Troms:

1901            Harstad kommune

1838           En del av Trondenes herred
1903           Skilt ut fra Trondenes som egen kommune (eget ladested)
1964           Trondenes (1838) og Sandtorg (1926) kommuner slås sammen med Harstad
2013           Bjarkøy (1915) kommune slås sammen med Harstad

1902           Tromsø kommune

1838           Opprettet som egen kommune
1873           Områder fra Tromsøysund ved grenseregulering
1915           Områder fra Tromsøysund ved grenseregulering
1955           Områder fra Tromsøysund ved grenseregulering
1964           Hillesøy, Ullfjord og Tromsøysund slås sammen med Tromsø
2008           Søndre Reinøy til Karlsøy ved grenseregulering

1903            Harstad kommune

2013          Oppstår ved sammenslåing av Bjarkøy kommune (1915) og Harstad kommune (1901)

1911            Kvæfjord kommune (Qvædfjord)

1838           Opprettes
1955           Områder fra Kvæfjord til Trondenes ved grenseregulering
2000           Områder fra Kvæfjord til Sortland ved grenseregulering (Godtjord)

1912            Sandtorg kommune

1838           En del av Trondenes kommune
1926           Skilles ut som egen kommune fra Trondenes
1964           Slås sammen med Harstad kommune

1913            Skånland kommune

1838           En del av Trondenes kommune
1926           Skilles ut som egen kommune
1964           Astafjord kommune (skilt ut fra Ibestad i 1926) slås sammen med Skånland
1964           Områder fra Skånland til Ibestad ved grenseregulering

1914            Trondenes kommune (Trondenæs)

1838           Opprettes
1903           Harstad skilles ut som egen kommune
1912           Områder til Evenes ved grenseregulering
1926           Skånland skilles ut som egen kommune
1926           Sandtorg skilles ut som egen kommune
1955           Områder fra Kvæfjord ved grenseregulering
1964           Slås sammen med Harstad kommune

1915            Bjarkøy kommune (Sand)

1838           Opprettes
1964           Områder til Tranøy ved grenseregulering (Sør-Senja)
2013           Slås sammen med Harstad

1916            Andørja kommune

1838           En del av Ibestad kommune
1926           Skilles ut fra Ibestad som egen kommune
1964           Slås sammen med Ibestad kommune

1917            Ibestad kommune (Ibbestad)  

1838           Opprettes
1854           Bardu skilles ut som egen kommune
1871           Salangen skilles ut som egen kommune
1907           Lavangen ut skilles ut som egen kommune
1926           Gratangen skilles ut som egen kommune
1926           Astafjord skilles ut som egen kommune
1926           Andørja skilles ut som egen kommune
1964           Andørja slås sammen med Ibestad
1964           Områder fra Skånland ved grenseregulering

1918            Astafjord kommune

1838           En del av Ibestad kommune
1926           Skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Skånland kommune

1919            Gratangen kommune

1838           En del av Ibestad kommune
1926           Skilles ut som egen kommune

1920           Lavangen kommune

1838           Del av Ibestad storkommune
1907           Skilles ut fra Ibestad som egen kommune
1964           Slås sammen med Salangen kommune
1977           Utskilles fra Salangen som egen kommune

1921            Salangen kommune

1838           En del av Ibestad kommune
1871           Skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Lavangen kommune
1977           Lavangen skilles ut som egen kommune

1922           Bardu kommune (Bardo, Bardodalen)

1838           En del Ibestad kommune
1854           Skilles ut som egen kommune

1923           Øverbygd kommune

1838           En del av Målselv kommune
1925           Skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Målselv kommune

1923           Salangen kommune

1964           Overtar kommunenummeret i forbindelse med sammenslåing med Lavangen

1924           Målselv kommune

1838           En del av Lenvik kommune
1848           Skilles ut som egen kommune
1891           Områder til Malangen kommune ved grenseregulering
1904           Områder fra Balsfjord kommune ved grenseregulering
1925           Øverbygd skilles ut som egen kommune
1964           Sammenslås med Øverbygd kommune
1964           Områder fra Balsfjord ved grenseregulering
1964           Områder fra Malangen ved nedleggelse og grenseregulering
1966           Områder fra Balsfjord ved grenseregulering

1925           Sørreisa kommune

1838           En del av Tranøy kommune
1886           Skilles ut som egen kommune
1964           Områder til Lenvik ved grenseregulering (Russevik?)

1926           Dyrøy kommune

1838           En del av Tranøy kommune
1886           Skilles ut som egen kommune
1964           Områder fra Tranøy ved grenseregulering (Espenes)

1927           Tranøy kommune

1838           Opprettes
1886           Sørreisa og Dyrøy skilles ut som egne kommuner
1964           Områder fra Torsken og Bjarkøy ved grenseregulering
1964           Områder til Dyrøy og Lenvik ved grenseregulering

1928           Torsken kommune

1838           En del av Berg kommune
1902           Skilles ut som egen kommune
1964           Områder til Tranøy ved grenseregulering

1929           Berg kommune

1838           Opprettes
1902           Torsken skilles ut som egen kommune

1930           Hillesøy kommune

1838           En del av Lenvik kommune
1855           Skilles ut som egen kommune
1964           Nedlegges og deles mellom Tromsø og Lenvik

1931            Lenvik kommune

1838           Opprettes
1848           Målselv skilles ut som egen kommune
1855           Hillesøy skilles ut som egen kommune
1871           Områder til Malangen (opprettes fra Balsfjord/Tromsøysund) ved grenseregulering
1964           Områder fra Tranøy kommune ved grenseregulering
1964           Områder fra Sørreisa kommune ved grenseregulering (Russevik?)
1964           Områder fra Hillesøy ved nedleggelse

1932           Malangen kommune

1838           En del av Balsfjord kommune
1871           Skilles ut som egen kommune
1871           Områder fra Lenvik ved grenseregulering
1873           Områder til Tromsøysund ved grenseregulering
1891           Områder fra Målselv ved grenseregulering
1964           Nedlegges og slås sammen med Balsfjord kommune
1964           Områder til Målselv ved grenseregulering

1933           Balsfjord kommune (Balsfjorden)

1838           En del av Tromsøysund kommune
1860           Skilles ut som egen kommune
1871           Malangen skilles ut som egen kommune
1875           Områder fra Lyngen ved grenseregulering
1904           Områder til Målselv ved grenseregulering
1964           Slås sammen med Malangen kommune
1964           Områder til Målselv ved grenseregulering
1966           Områder til Målselv ved grenseregulering

1934           Tromsøysund kommune (Tromsøe Landdistrikt)

1838           Opprettes
1860           Balsfjord skilles ut som egen kommune
1873           Områder til Tromsø ved grenseregulering
1873           Områder fra Malangen ved grenseregulering
1915           Områder til Tromsø ved grenseregulering
1955           Områder til Tromsø ved grenseregulering
1964           Slås sammen med Tromsø kommune

1935           Helgøy kommune

1838           En del av Karlsøy kommune
1886           Skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Karlsøy kommune

1936           Karlsøy kommune

1838           Opprettes
1867           Områder til Lyngen kommune ved grenseregulering (Svendsby?)
1886           Helgøy skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Helgøy kommune
1964           Områder til Lyngen ved grenseregulering
2008           Søndre Reinøy fra Tromsø ved grenseregulering

1937           Ullsfjord (Sørfjord)

1838           En del av Lyngen kommune
1902           Skilles ut som egen kommune
1964           Slås sammen med Tromsø kommune
1964           Områder til Lyngen ved grenseregulering

1938           Lyngen kommune

1838           Opprettes
1867           Områder fra Karlsøy ved grenseregulering
1875           Områder til Balsfjord ved grenseregulering
1902           Ullsfjord (Sørfjord) skilles ut som egen kommune
1929           Storfjord og Kåfjord skilles ut som egne kommuner
1964           Områder fra Karlsøy ved grenseregulering
1964           Områder fra Ullsfjord ved nedleggelse og grenseregulering (Bennes og Svendsby)

1939           Storfjord kommune

1838           En del av Lyngen herred
1929           Skilles ut som egen kommune

1940           Kåfjord kommune

1838           En del av Lyngen herred
1929           Skilles ut som egen kommune

1941            Skjervøy kommune

1838           Opprettes
1863           Kvænangen skilles ut som egen kommune
1886           Nordreisa skilles ut som egen kommune
1890           Områder til Nordreisa ved grenseregulering
1965           Områder til Kvænangen ved grenseregulering
1972           Områder til Nordreisa ved grenseregulering

1942           Nordreisa kommune

1838           En del av Skjervøy herred
1886           Skilles ut som egen kommune
1890           Områder fra Skjervøy ved grenseregulering
1972           Områder fra Skjervøy ved grenseregulering

1943           Kvænangen kommune

1838           En del av Skjervøy herred
1863           Skilles ut som egen kommune
1955           Områder fra Skjervøy ved grenseregulering