Kommunearkiv

Kommunalt arkiv er arkiv skapt gjennom kommunens virksomhet, aktivitet og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Disse består av arkiv etter politisk, administrativ og faglig virksomhet i kommunene. Eksempler er arkiv etter kommunestyre og formannskap så vel som etter kommuneadministrasjon, skoler, barnehager, sosialtjeneste eller sykehjem.

I 1837 ble det kommunale selvstyret innført med formannskapslovene. De eldste dokumentene går derfor tilbake til dette merkeåret. Det nyeste materialet går fram til 2000-tallet.

Arkivene avleveres normalt til depot når de er om lag 25-30 år gamle. 21 kommuner og Troms fylkeskommune har valgt å benytte IKAT som arkivdepot.