Innsyn og tilgjengelighet

Innsyn i eldre kommunalt arkivmateriale - uproblematisk?
Publisert i Arkheion 1/2008
av rådgiver Frøydis Antonsen, IKA Troms

Hvordan kan publikum få tilgang til og bruke bortsatt arkivmateriale i kommunen?
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2008
av rådgiver Frøydis Antonsen, IKA Troms

IKAT som redskap for økt offentlighet og tilgang
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2008
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Arkiv og demokrati
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2007
av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms

Arkiv og demokrati
Publisert i Arkheion 1/2007
av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms

Publisering av arkivinformasjon på Internet
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2006
av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms 

Regler for bruk av avlevert personregistermateriale
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2006
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms