For kommunene

Interkommunalt arkiv Troms IKS har som sitt formål å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i deltakerkommunene blir:

a)      tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid
b)      gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).

IKATs metode er samarbeid med deltakerkommunene. Det er viktig at utforming og utvikling av egen arkivforvaltning er et resultat av egen innsats og innsikt. IKAT tar initiativ til nødvendige tiltak, men utvikling av et faglig forsvarlig og forskriftsmessig arkivarbeid i kommunen blir sett på som samarbeidsprosjekter. De fleste initiativ IKAT tar har som mål å utløse aktivitet i kommunene, da gode resultater avhenger av felles innsats.

IKAT oppdaterer fortløpende veiledere, rundskriv og kurs som kommunenes ansatte kan benytte i arbeidet med arkiver.