Elektronisk materiale

Den kommunale forvaltningen blir stadig mer elektronisk, og større deler av arkivdanningen utføres i elektronisk format. Elektronisk arkiv skal møte publikum med troverdighet og autensitet, både i dannningsøyeblikket og ikke minst teknisk over tid. Gjenfinning og tilgjengelighet er sentrale utfordringer kommunene møter.

IKAT tilbyr elektronisk arkivdepot for medlemskommuner med depotavtale. Dette innebærer at vi bevarer og tilgjengeliggjør informasjon fra datasystemer som kommunene skifter ut, fra systemer som oppgraderes og som periodiseres.

Vi har laget følgende veiledere for klargjøring og avlevering av elektronisk arkiv: