Eldre og avsluttet materiale

Når arkivmaterialet er om lag 25-30 år gammelt blir det avlevert til arkivdepot.

IKAT ordner og katalogiserer eldre arkivmateriale fra 1837 og fram til 1970 for våre deltakerkommune. Ordning vil si at arkivmaterialet blir systematisk gjennomgått og registrert og beskrevet i en arkivkatalog. Arkivkatalogen gir en oversikt over hva et arkiv inneholder. Her finner du arkivkatalogene for nåværende og tidligere kommuner.