Digitalisering

Generelt om digitalisering
Innledning holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Digitalisering av byggesaksarkiv
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av prosjektleder Inge Gravdal, Bergen kommune

Digital arkivdanning
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Skanning og avfotografering
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av rådgiver Jim-Arne Hansen, IKA Troms

For hvem digitaliserer vi?
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms

Kommunenes rolle i digitaliseringsarbeidet
Kommunenes rolle - illustrasjoner
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av rådgiver Frøydis Antonsen, IKA Troms