Bruk og formidling av arkiv

Overformynderiet som arkivskaper
Publisert i Arkheion 1/2008
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Jakten på Ola Nordmann - et livsløp i et kommunearkiv
Foredrag holdt på seminaret Arkiv i bevegelse, i Oslo, 26. november 2007
av rådgiver Frøydis Antonsen, IKA Troms

Arkiv om gjenreisning i Nord-Troms
Publisert i Årbok for Nord-Troms 2006
av rådgiver Frøydis Antonsen, IKA Troms

Ut av skattkammeret
Foredrag holdt på årsmøte i IKAT 19. april 2006
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Samarbeid om digital formidling sett fra en interkommunal arkivinstitusjon
Foredrag holdt på Lederseminar, Kongsberg 1. mars 2006
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Formidling av arkiv. Et forsøk på en problematisering
Foredrag holdt på Kommunearkivkonferansen i Balestrand, 9. september 2004
Av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms

Kommunearkivet - skattekiste, rettighetsverner og historieformidler
Foredrag holdt på Arkivenes dag i Harstad kommune 8.11.2003
Av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms

Bruken av arkiver i historisk forskning
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar 24.4.2003
Av stipendiat Teemu Ryymin, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø

Kommunearkivene som kulturinstitusjoner
Foredrag holdt IKATs kontaktseminar og 10-års jubileum, 23.4.2002
Av arkivar Harald H. Lindbach, IKA Troms