Barnas arkiv - formidling av arkiv til barn

Som en del av IKATs formidlingsstrategi ønsker vi å fokusere på formidling av historie og arkiv til barn og unge, en strategi vi har kalt for Barnas arkiv. Vi mener det er viktig å starte allerede i skolealder med å spre kunnskaper om lokal og regional historie, så vel som kunnskaper om arkiv.

Ved flere skolebesøk på huset har vi registrert at elevene er svært interesserte i fortiden, og synes det er spennende med arkiv. Dessverre finnes det ikke et tilbud på formidlingssiden, som står i forhold til barn og unges interesse – i hvert fall ikke regionalt sett. Arkivverket har et godt digitalt tilbud, men det er preget av et nasjonalt perspektiv, og er heller ikke spesifikt rettet mot barn og unge som publikum. I forhold til andre kulturinstanser det er naturlig å sammenligne seg med – som biblioteker og museer – er ikke arkiv like synlig i terrenget. Mange er nok usikre på hva arkiv innebærer.

Som et ledd i satsingen har IKAT satt i gang prosjektet Barneliv i Troms 1866 – 2016. Målet med prosjektet er å formidle Troms fylkes historie sett fra et barneperspektiv. Basert på kommunalt arkivmateriale er tanken å formidle til dagens barn hvordan det har vært å vokse opp i Troms fylke – og enkeltvis i de ulike kommunene. Målet er en interaktiv nettside spesielt beregnet på målgruppen barn og ungdom. Perioden 1866 – 2016 er ikke tilfeldig valgt. I år er det nemlig 150 år siden Tromsø og Senjens fogderi ble skilt ut fra Finnmarkens amt, og ble til Tromsø amt. Dette kan sies å være starten på Troms fylke, og det ønsker IKAT å markere.

Høsten 2015 fikk IKAT støtte fra Kulturrådet, og kunne sette i gang med del én av prosjektet om barneliv. Gjennom en arkivundersøkelse ble barnerelatert materiale i kommunearkivene i Troms kartlagt og listeført. En del av materialet ble også digitalisert. Våren 2016 sendte IKAT en ny søknad til Kulturrådet, om støtte til å utvikle den interaktive nettsiden Tidsmaskin Troms, der barnehistorien fra Troms skal formidles. Det er også søkt midler hos andre eksterne instanser. Svar forventes før sommeren.

Søknad til Kulturrådet, samt sluttrapport for prosjektets første del kan leses i sin helhet her:

Søknad

Sluttrapport Barneliv i Troms