Avlevert og deponert materiale

Mye av det kommunale arkivtilfanget i Troms oppbevares fremdeles i den enkelte kommune, men de fleste av deltakerne har valgt å bruke IKAT som depot.

For å oppfylle gjeldende lovverk om personvern, har alle deltakerkommunene inngått avtale om å deponere en rekke sensitive personregistre hos IKAT. Bakgrunnen for denne ordningen finnes i gjeldende og tidligere lovverk om personvern, se sentrale lover og forskrifter.