Arkivdepot og publikumstjenester

Hva er depotkunnskap? Betydning for rettssikkerheten?
Foredrag holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2006
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Fra dagligarkiv til arkivkatalog
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2006
av arkivkonsulent Sidsel Marie Gaare Blix, IKA Troms

Krav til arkivdepot og publikumsbehandling i kommunearkivene
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 26. - 27. mai 2005
av statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim, Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivets tilbud og erfaringer
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 26. - 27. mai 2005
av arkivar Trond Inge Karlsen, Statsarkivet i Tromsø

Organisering av depotarbeid, bruk av offentlige arkiv
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 26. - 27. mai 2005
av arkivkonsulent Frøydis Antonsen, IKA Troms

Arkivarbeidet i kommunene - faglige forutsetninger
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar 26. - 27. mai 2005
av rådgiver Harald H. Lindbach, IKA Troms