Arkivansvar og oppgaver

Arkivforvaltningen i Målselv kommune
Holdt på IKATs kontaktseminar i mai 2009
av arkivleder Bjørg Johansen

Presentasjon av Balsfjord kommune
Holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2008
av arkivleder Torunn Nøstvik

Presentasjon av innføringen av EDB sak og arkiv i Lavangen, Gratangen og Ibestad
holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2008
av arkivleder Gun-Britt Johnsen

Orientering om arbeidet med NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjournalene
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2007
av statarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim, Statsarkivet i Tromsø

Presentasjon av Harstad kommune
Holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2006
av leder for Administrasjonsenheten Arne Vigstad

Presentasjon av Sørreisa kommune
Holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2006
av arkivansvarlig Grete Nybakk Vaeng og Nina Pedersen

Arkivlederrollen
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mai 2005
av arkivleder Wenche Haug Andersen, Storfjord kommune

Arkivleder i kommunen
Foredrag holdt på IKATs Kontaktseminar i mars 2001
av arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms