Arkiv og kommunereform

Arkivverket har opprettet en informasjonsside om arkiv og kommunereform, se arkivverket.no/kommunereform.

Her finner dere tips og råd om ulike tiltak arkivpersonalet bør vurdere med tanke på reformen. Det gis informasjon om planlegging og kartlegging av arkiv og systemer, råd om hva som bør prioriteres i forkant av en evt. sammenslåing, og hvordan arkivene behandles når et vedtak er fattet.

Arkivverket og kommunal sektor vil samarbeide om å utgi en rettledning for arkiv og kommunereform, som er planlagt ferdigstilt 01.05.2016.