Anbefalt litteratur

Amblie, Svein; Elektronisk dokumentbehandling. Kommuneforlaget Oslo 2001

Fonnes, Ivar; Arkivhåndboken for offentlig forvaltning. Kommuneforlaget Oslo 2009

Lange, Mangset, Ødegård; Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring. Riksarkivaren skriftserie 11. Oslo 2001.

Mykland, Masdalen; Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo 1997

Thorsen, Alf; Arkivplan. En veileder. Kommuneforlaget Oslo 2000