Aktuelt, Månedens dokument

Årsmøte 15. april

IKAT har satt dato for årsmøte 2015 til 15. april. Innkalling med saksdokumenter blir sendt ut til representantene fire uker før møtedag.

Diplom til IKAT og IKAVA fra Norges Dokumentarv

Interkommunalt arkiv Troms og Interkommunalt arkiv Vest-Agder mottok 02.12.2014 diplom for innføringen av skoleprotokoller

SKOLEPROTOKOLLER FOR OMGANGSSKOLEN

Skoleprotokollene for omgangsskolene gir oss et innblikk i en særegen norsk form for skole, som ikke lenger finnes.

Arkivverkets tilsynsstrategi for digitalt arkiv og arkivplan

For kommunene er det verdt å merke seg at arkivverkets tilsyn med kommunale arkiv framover kommer til å fokusere mer på elektronisk arkivdanning og viktigheten av å ha en god arkivplan.

UNESCO - Verdenserklæringen om arkiver

Verdenserklæringen om arkiver ble anerkjent av UNESCO i 2010 og er nå oversatt til begge norske målformer og finnes

Vellykket årsmøte i IKAT

Torsdag 8. mai ble årsmøte i IKAT gjennomført i Statsarkivet i Tromsø. I tillegg til vanlig årsmøtesaker ble det orientert om digitaliseringsplanen som er under utarbeiding.

Kontaktseminar arrangeres 22. - 23. mai

Årets Kontaktseminar for deltakerkommunene vil bli arrangert i Tromsø 22. - 23. mai.