Aktuelt, Månedens dokument

Riksarkivet avklarer uttalelse om elevmapper

I Dagsavisen 20. november 2013 ble uttalelser fra Riksarkivet framstillt som at alle elevmapper avleveres til Riksarkivet. Dette medfører ikke riktighet.

Stengt kontor fra 10. mai til og med 12. mai

IKA Troms holder stengt fra onsdag 10. mai til og med fredag 12. mai 2017.

Nye åpningstider for lesesalen

Fra og med 1. mars vil ikke lesesalen være åpen på fredager. Publikum er som vanlig velkommen mandag til torsdag kl. 9 - 15, og ut april måned holder vi åpent på lesesalen til kl.

Midlertidig stopp i mottak av papirarkiv

Midlertidig stopp i mottaket av papirbasert arkiv fra og med 1. januar

Til alle deltakerne i Interkommunalt arkiv Troms IKS

Barnas arkiv - formidling av arkiv til barn

Som en del av IKATs formidlingsstrategi ønsker vi å fokusere på formidling av historie og arkiv til barn og unge, en strategi vi har kalt for Barnas arkiv. Vi mener det er viktig å starte allerede i skolealder med å spre kunnskaper om lokal og regional historie, så vel som kunnskaper om arkiv.

Ved flere skolebesøk på huset har vi registrert at elevene er svært interesserte i fortiden, og synes det er spennende med arkiv. Dessverre finnes det ikke et tilbud på formidlingssiden, som står i forhold til barn og unges interesse – i hvert fall ikke regionalt sett. Arkivverket har et godt digitalt tilbud, men det er preget av et nasjonalt perspektiv, og er heller ikke spesifikt rettet mot barn og unge som publikum. I forhold til andre kulturinstanser det er naturlig å sammenligne seg med – som biblioteker og museer – er ikke arkiv like synlig i terrenget. Mange er nok usikre på hva arkiv innebærer.

Påmelding til kontaktseminar 25.-26. mai

Årets kontaktseminar for deltakerkommunene arrangeres i Tromsø 25. – 26. mai. Denne gangen møtes vi på Radisson Blu Hotel i Sjøgata.

Årsmøte 2016

Årsmøtet i representantskapet vil i år bli arrangert onsdag 20. april, i Statsarkivet i Tromsø. Innkalling og saksdokumenter sendes ut 4 uker før møtet.

Arkiv og kommunereform

Arkivverket har opprettet en informasjonsside om arkiv og kommunereform, se